top of page
Elastyczne planowanie płatności

Technik Ekonomista

Dokładnie tego potrzebujesz

 Technik ekonomista? Kim on właściwie jest?
Wiele z nas zadawało sobie to pytanie, więc zagłębiliśmy się w internet, książki i znajomych. Poszukiwanie wiedzy i jej zgłębianie jest pierwszym kryterium, które trzeba spełnić na tym kierunku. I tak jak my, ty też  jesteś tu :D Więc jest to miejsce dla ciebie. Zapraszam do przejrzenia naszej strony aby się dowiedzieć więcej. 

Home: Witaj

Technik Ekonomista - o nas

Spis treści

 • Czym jest Technik Ekonomista?

 • Czego się na nim nauczysz?  

 • Przedmioty

 • Kwalifikacje

 • Perspektywy pracy

 • Konkursy

 • Wycieczki 

pieniądze
Home: Info

Zawód technik ekonomista należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi.

W naszej szkole na tym kierunku, będziesz miał rozszerzone Matematykę i Język Angielski

Home: Tekst
Online Shopping

Kim jest Technik Ekonomista?

Zawód technik ekonomista związany jest z wykonywaniem prac biurowych w jednostkach organizacyjnych ulokowanych w różnych branżach, instytucjach ubezpieczeniowych, jednostkach samorządów terytorialnych, urzędach administracji publicznej, biurach rachunkowych, bankach oraz instytucjach publiczno-prawnych.

Czego się uczymy?


 •  jak założyć działalność gospodarczą 

 •  jak rozliczać pracowników 

 •  poznasz podstawy prawa

 •  poznasz podstawowe zasady funkcjonowania rynku i zasad ekonomii

 • nauczysz się wypełniać rozliczenia podatkowe

 •  dowiesz się jak napisać dobre pismo urzędowe

 • jak zrobić poprawną ankietę i wyczytać z niej dane   

 • zrozumiesz słownictwo funkcjonujące w biznesie  

 •  poznasz słownictwo obce funkcjonujące w biznesie (Business English)

Image by Mathieu Stern
Matematyka Notatnik i kalkulator

Przedmioty

Przedmioty realizowane w formie zajęć teoretycznych:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy          

 • Podstawy ekonomii

 • Elementy statystyki opisowej

 • Elementy prawa

 • Praca biurowa

 • Gospodarka zasobami rzeczowymi

 • Sprzedaż krajowa i zagraniczna

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Techniki komputerowe w pracy biurowej

 • Systemy komputerowe w sprzedaży i w gospodarce zasobami rzeczowymi 

 • Planowanie przedsięwzięć gospodarczych

Home: Usługi

Co po szkole?

Perspektywy pracy

Perspektywy pracy? Bardzo szerokie! Absolwentom szkół w zawodzie technik ekonomista najczęściej powierzane są prace związane z prowadzeniem gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi, prowadzeniem sekretariatu, spraw księgowo-rozliczeniowych oraz kadrowo-płacowych w komórkach organizacyjnych: finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, marketingu, reklamy, rekrutacji pracowników, sprzedaży. Ekonomiści pracują także w urzędach skarbowych, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wielu z nich zakłada własne firmy, prowadząc z powodzeniem działalność gospodarczą.

Home: Usługi
dorosłych studentów

Konkursy

Ekonomia to kierunek, na którym można wziąć udział w wielu konkursach. Czasem nawet nie wiadomo, do którego z nich się przygotowywać – Olimpiada Przedsiębiorczości, Statystyczna, Wiedzy Ekonomicznej… A może jednak Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”? Czy warto się tym w ogóle interesować? Oczywiście, że tak! Konkursy i olimpiady związane z naszym kierunkiem, co prawda obejmują duży zakres wiedzy, ale nasi nauczyciele zawsze chętnie Wam pomogą (i zdecydowanie docenią Wasz trud oraz zaangażowanie). Nasze konkursy i olimpiady z przedmiotów zawodowych oferują bardzo interesujące nagrody. Dla przykładu zajęcie od 1 do 25 miejsca w Olimpiadzie Przedsiębiorczości oznacza wygraną sprzętu cyfrowego. W dodatku laureaci tego konkursu są zwolnieni z procesu rekrutacji na niektórych uczelniach w Polsce. Branie udziału w konkursach ekonomicznych to jeszcze lepsze przygotowanie na przyszłe życie.


Przykładowe konkursy i olimpiady ekonomiczne:

- Olimpiada Przedsiębiorczości

- Olimpiada Statystyczna

- Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

- Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Home: Godziny otwarcia
Otwórz notatnik

Wycieczki

Wycieczka do AOK PLUS w Goerlitz Dzięki nawiązanej współpracy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy ekonomiści wzięli udział w spotkaniu w Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) w Goerlitz. Nabyli tam teoretyczną jak i praktyczną wiedzę.

Home: Godziny otwarcia
Home: Pro Gallery
bottom of page